Tìm cửa hàng

5/33

Thương hiệu: cadac
Liên hệ

Nâu vàng sáng ánh vàng

5/33

Nâu vàng sáng ánh vàng, tóc nền từ level 3-6, cần hỗ trợ 0/00 để lên rõ ánh sắc tỷ lệ 50:50 thoa thuốc nhuộm 1 lần không chia đoạn, nên chừa chân tóc

5/33 + 0/00 + oxy 9% 40-50 phút tỷ lệ 1:1

     50: 50

Có thể sử dụng oxy 6%, 9%, 12% tùy theo mong muốn mức độ sáng tối

Kỹ thuật nhuộm phủ bạc:

- Để kỹ thuật nhuộm bám bạc tốt nhất ta nên nâng tông sáng hơn 1 tông so với màu đã chọn

Sau đó lấy màu đã chọn phối với màu tự nhiên theo tỷ lệ bạc nhiều màu tự nhiên nhiều

- Vd: Màu khách chọn 5/33 - Tỷ lệ bạc 70% - Tỷ lệ màu tự nhiên 30%

- Bước 1: 0/00 + oxy 6% nâng tông lên level 6

- Bước 2: 5/0 + 5/33 + oxy 6% (Vd 100g)

                  70g + 30g + 100g oxy 6%

- Để sử dụng màu Cadac hiệu quả các bạn cần biết những kỹ thuật sau

- Với tông 5 tỷ lệ bám bạc tới 90% với các mã: 5/33, 5/4

- Bám bạc tới 100% với các mã: 5/45, 5/66, 5/71, 5/72, 5/73, 5/75, 5/77

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền: