Tìm cửa hàng

6/11

Thương hiệu: cadac
Liên hệ

Khói đậm

6/11

Khói đậm

Thao tác trên nền tóc thống nhất level 9 trở lên

6/11 + 0/11 + 0/66

70%.   20%.   10% + oxy 3% thời gian 40-50 phút

Tỷ lệ 1 thuốc 1 oxy

Sản phẩm Cadac còn có mã 7/71, 11-11, T8/71 là những mã màu nhuộm khói rất đẹp. Không cần phối mix 0/11 mà vẫn ra

Chỉ cần nền 10 là ra màu khói sáng rất đẹp

Muốn khói tối nhuộm 7/11

Muốn nhuộm khói sáng chọn mã 11- 11, T8/71

Nếu cần màu sắc đậm đặc có thể phối thêm 0/11 với tỷ lệ 20% để tăng ánh sắc (tùy theo ý đồ tạo mẫu của nhà thiết kế)

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền: