Tìm cửa hàng

6/77

Thương hiệu: cadac
Liên hệ

Màu vàng ấm đậm

6/77 

Màu vàng ấm đậm, màu cân bằng ánh sắc. Tông màu chuyên dùng để nhuộm những màu đã ra chân.

Vd: chân tóc level 3 ngọn level 7,8

6/77 + oxy 9% nhuộm phần chân level 3 chừa 0.5cm chân tóc, tiếp đến nhuộm ngọn tóc. Thời gian 40-50 phút, khi màu đã cân bằng hạ oxy 6% chấm chân tóc, phần chân tóc 7-10 phút là đạt.

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền: